بیوگرافی
مهندسین مشاور جباریان و همکاران
    جباریان و همکاران
   درباره

   مشاوره مشاوره کاربری، موقعیت پروژه، ابعاد زمین، متراژ، نوع متریال، فروش.... طراحی طراحی اماکن مسکونی، تجاری، اداری، ورزشی، تفریحی، فرهنگی، درمانی، دکوراسیون داخلی' title='دکوراسیون داخلی'>دکوراسیون داخلی، فضای سبز .... نظارت نظارت بر اجرا و پیشرفت پروژه ،انتخاب و خرید متریال، روش اجرا .

   تماس
مهندسین مشاور

جباریان و همکاران

متفاوت بیاندیشید ، شهرمان به ما نیاز دارد!

1396-08-18

گر بدنبال یک مجموعه خلاق و متفکر هستید

1396-08-18
کارنامه
تایید ایمیل
تایید موبایل
تایید تلفن
تایید آدرس
تایید مدارک
پروژه ها 0
تصاویر 0
مطالب 0
مشتریان 0
تجربیات شغلی 0
جوایز وافتخارات 0
خدمات تخصصی 0
organization
مشاوره مشاوره کاربری، موقعیت پروژه، ابعاد زمین، متراژ، نوع متریال، فروش.... طراحی طراحی اماکن مسکونی، تجاری، اداری، ورزشی، تفریحی، فرهنگی، درمانی، دکوراسیون داخلی، فضای سبز .... نظارت نظارت بر اجرا و پیشرفت پروژه ،انتخاب و خرید متریال، روش اجرا .

Tehran
THR
ایران
گفتگو با ما