بیوگرافی
شرکت جی باس
    جی باس
   درباره

   گروه معماری جی باس نماینده انحصاری جی باس ایتالیا درایران و عرضه کننده انواع محصولات وسازه های سقف های متحرک وجمع شونده وشیشه های متحرک با هزاران ایده متناسب بافضا

   پروژه ها
   خدمات تخصصی
شرکت جی باس

   عرضه کننده انواع محصولات وسازه های سقف های متحرک وجمع شونده

   تماس
شرکت

جی باس

کارنامه
تایید ایمیل
تایید موبایل
تایید تلفن
تایید آدرس
تایید مدارک
پروژه ها 1
تصاویر 0
مطالب 0
مشتریان 0
تجربیات شغلی 0
جوایز وافتخارات 0
خدمات تخصصی 1
organization
گروه معماری جی باس نماینده انحصاری جی باس ایتالیا درایران و عرضه کننده انواع محصولات وسازه های سقف های متحرک وجمع شونده وشیشه های متحرک با هزاران ایده متناسب بافضا

Tehran
THR
ایران
گفتگو با ما