55517420
 حامد قلی زاده

حامد قلی زاده

   بیوگرافی
 حامد قلی زاده
    حامد قلی زاده
   درباره

   زمینه فعالیت : ساخت و ساز

   تماس

حامد قلی زاده

کارنامه
تایید ایمیل
تایید موبایل
تایید تلفن
تایید آدرس
تایید مدارک
پروژه ها 0
تصاویر 0
مطالب 0
مشتریان 0
تجربیات شغلی 0
جوایز وافتخارات 0
خدمات تخصصی 0
organization
زمینه فعالیت : ساخت و ساز

Tehran
THR
ایران
گفتگو با ما