دست ساخته های چوبی اسپیدار

دست ساخته های چوبی اسپیدار

   بیوگرافی
   نام دست ساخته های چوبی اسپیدار
   درباره

   برند اسپیدار در زمینه طراحی و تولید دست ساخته های چوبی دکوری و کاربردی فعالیت دارد.طراحی و اجرای تمامی آثار بر عهده خانم زهرا شجاعی کارشناس صنایع دستی و طراح دکوراسیون داخلی میباشد.

   تماس

دست ساخته های چوبی اسپیدار

کارنامه
تایید ایمیل
تایید موبایل
تایید تلفن
تایید آدرس
تایید مدارک
پروژه ها 0
پروژه ها 0
تصاویر 0
مطالب 0
تجربیات شغلی 0
جوایز وافتخارات 0
خدمات تخصصی 0
organization
برند اسپیدار در زمینه طراحی و تولید دست ساخته های چوبی دکوری و کاربردی فعالیت دارد.طراحی و اجرای تمامی آثار بر عهده خانم زهرا شجاعی کارشناس صنایع دستی و طراح دکوراسیون داخلی میباشد.

Tehran
THR
ایران
گفتگو با ما