دکوراسیون روئین تن

دکوراسیون روئین تن

   بیوگرافی
   نام دکوراسیون روئین تن
   درباره

   ندا رویین تن دانش آموخته طراحی داخلی و مبلمان مدرس و مشاور دکوراسیون داخلی خدمات مشاوره ای " ندا رویین تن " از نیاز سنجی تا خرید، نصب، چیدمان و آفرینش های دکوراتیو متناسب با فضا، تجربه ی سودمند و درکِ هم افزایی را به ارمغان می آورد. • دارای مدرک

   تماس

دکوراسیون روئین تن

کارنامه
تایید ایمیل
تایید موبایل
تایید تلفن
تایید آدرس
تایید مدارک
پروژه ها 0
پروژه ها 0
تصاویر 80
مطالب 0
تجربیات شغلی 0
جوایز وافتخارات 0
خدمات تخصصی 0
organization
ندا رویین تن دانش آموخته طراحی داخلی و مبلمان مدرس و مشاور دکوراسیون داخلی خدمات مشاوره ای " ندا رویین تن " از نیاز سنجی تا خرید، نصب، چیدمان و آفرینش های دکوراتیو متناسب با فضا، تجربه ی سودمند و درکِ هم افزایی را به ارمغان می آورد. • دارای مدرک

Tehran
THR
ایران
گفتگو با ما