شاهرود پارسه کابین

شاهرود پارسه کابین

   بیوگرافی
   نام شاهرود پارسه کابین
   درباره

   این شرکت سازنده: 1-مدرن ترین دکوراسیون وکابینت های روزدنیا(بدون پایه-وبا (قابلیت های الکتریکی -جهت استفاده هموطنان ومعلولین عزیز 2-تنها تولید کننده اپن گردان در کشور و خاور میانه 3-رگال های متحرک(beauty regal- نمایشگاهی,فروشگاهی ومسکونی exibition&resident

   تماس

شاهرود پارسه کابین

کارنامه
تایید ایمیل
تایید موبایل
تایید تلفن
تایید آدرس
تایید مدارک
پروژه ها 0
پروژه ها 0
تصاویر 0
مطالب 0
تجربیات شغلی 0
جوایز وافتخارات 0
خدمات تخصصی 0
organization
این شرکت سازنده: 1-مدرن ترین دکوراسیون وکابینت های روزدنیا(بدون پایه-وبا (قابلیت های الکتریکی -جهت استفاده هموطنان ومعلولین عزیز 2-تنها تولید کننده اپن گردان در کشور و خاور میانه 3-رگال های متحرک(beauty regal- نمایشگاهی,فروشگاهی ومسکونی exibition&resident

Tehran
THR
ایران
گفتگو با ما