https://architect118.com/%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%A2%D8%AC%D8%B1%D9%86%D9%85%D8%A7-%D9%88-%D8%A2%D8%AC%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B2-%D9%88-%D8%A2%D8%AC%D8%B1-%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8 صنایع آجرنما و آجرنسوز و آجر آنتیک حافظ | Architect118 شبکه اجتماعی معماری, دکوراسیون داخلی
 صنایع آجرنما و آجرنسوز و آجر آنتیک حافظ

صنایع آجرنما و آجرنسوز و آجر آنتیک حافظ

   بیوگرافی
   نام صنایع آجرنما و آجرنسوز و آجر آنتیک حافظ
   درباره

   به نام ایزد یکتا ( هنر در نزد ما ایرانیان است و بس - این واحد تولیدی که از سال 1370 در اطراف شهریار جهت تولید سرامیک راه اندازی گردیده بود را در سال 1381 تبدیل به یک واحد تولیدی آجرنسوز با کیفیت بالا و استحکام خوب و با جذب آب کم و استفاده از کانی های بسیا

   تماس

صنایع آجرنما و آجرنسوز و آجر آنتیک حافظ

کارنامه
تایید ایمیل
تایید موبایل
تایید تلفن
تایید آدرس
تایید مدارک
پروژه ها 0
پروژه ها 0
تصاویر 0
مطالب 0
تجربیات شغلی 0
جوایز وافتخارات 0
خدمات تخصصی 0
organization
به نام ایزد یکتا ( هنر در نزد ما ایرانیان است و بس - این واحد تولیدی که از سال 1370 در اطراف شهریار جهت تولید سرامیک راه اندازی گردیده بود را در سال 1381 تبدیل به یک واحد تولیدی آجرنسوز با کیفیت بالا و استحکام خوب و با جذب آب کم و استفاده از کانی های بسیا

Tehran
THR
ایران
گفتگو با ما