صنایع آجرنما و آجرنسوز و آجر آنتیک حافظ

صنایع آجرنما و آجرنسوز و آجر آنتیک حافظ

   بیوگرافی
   نام صنایع آجرنما و آجرنسوز و آجر آنتیک حافظ
   درباره

   به نام ایزد یکتا ( هنر در نزد ما ایرانیان است و بس - این واحد تولیدی که از سال 1370 در اطراف شهریار جهت تولید سرامیک راه اندازی گردیده بود را در سال 1381 تبدیل به یک واحد تولیدی آجرنسوز با کیفیت بالا و استحکام خوب و با جذب آب کم و استفاده از کانی های بسیا

   تماس

صنایع آجرنما و آجرنسوز و آجر آنتیک حافظ

کارنامه
تایید ایمیل
تایید موبایل
تایید تلفن
تایید آدرس
تایید مدارک
پروژه ها 0
پروژه ها 0
تصاویر 0
مطالب 0
تجربیات شغلی 0
جوایز وافتخارات 0
خدمات تخصصی 0
organization
به نام ایزد یکتا ( هنر در نزد ما ایرانیان است و بس - این واحد تولیدی که از سال 1370 در اطراف شهریار جهت تولید سرامیک راه اندازی گردیده بود را در سال 1381 تبدیل به یک واحد تولیدی آجرنسوز با کیفیت بالا و استحکام خوب و با جذب آب کم و استفاده از کانی های بسیا

Tehran
THR
ایران
گفتگو با ما