صنایع چوب، دکوراسیون و مبلمان معین

صنایع چوب، دکوراسیون و مبلمان معین

   بیوگرافی
   نام صنایع چوب، دکوراسیون و مبلمان معین
   درباره

   گروه فنی و مهندسی صنایع چوب و دکوراسیون معین (سمادکور- این مجموعه از سال ۹۰ تاسیس و در راستای رسیدن به اهداف عالیه خویش که همانا رفاه و آسایش و تجربه زندگی در خانه های تمام چوب است ، با بهره گیری از علم و دانش مهندسی روز و تجربیات ارزشمند متخصصان فن درودگ

   تماس

صنایع چوب، دکوراسیون و مبلمان معین

کارنامه
تایید ایمیل
تایید موبایل
تایید تلفن
تایید آدرس
تایید مدارک
پروژه ها 0
پروژه ها 0
تصاویر 0
مطالب 0
تجربیات شغلی 0
جوایز وافتخارات 0
خدمات تخصصی 0
organization
گروه فنی و مهندسی صنایع چوب و دکوراسیون معین (سمادکور- این مجموعه از سال ۹۰ تاسیس و در راستای رسیدن به اهداف عالیه خویش که همانا رفاه و آسایش و تجربه زندگی در خانه های تمام چوب است ، با بهره گیری از علم و دانش مهندسی روز و تجربیات ارزشمند متخصصان فن درودگ

Tehran
THR
ایران