فرش طره

فرش طره

   بیوگرافی
   نام فرش طره
   درباره

   طراحی توسط مهران ریاحی| تولید فرشهای عشایری و روستایی با رویکردی جدید | رنگرزی گیاهی | پشم دستریس

   تماس

فرش طره

کارنامه
تایید ایمیل
تایید موبایل
تایید تلفن
تایید آدرس
تایید مدارک
پروژه ها 0
پروژه ها 0
تصاویر 33
مطالب 0
تجربیات شغلی 0
جوایز وافتخارات 0
خدمات تخصصی 0
organization
طراحی توسط مهران ریاحی| تولید فرشهای عشایری و روستایی با رویکردی جدید | رنگرزی گیاهی | پشم دستریس

Tehran
THR
ایران
گفتگو با ما