بیوگرافی
 قاسم
    قاسم
   درباره

   حقیقتا من الان دانشجو ارشد اقتصادم ولی ب این شغل بشدت علاقه دارمو تازه به عنوان کارآموز میخوام شروع کنم

   تماس

قاسم

کارنامه
تایید ایمیل
تایید موبایل
تایید تلفن
تایید آدرس
تایید مدارک
پروژه ها 0
تصاویر 0
مطالب 0
مشتریان 0
تجربیات شغلی 0
جوایز وافتخارات 0
خدمات تخصصی 0

کلیدواژه ها

  organization
  حقیقتا من الان دانشجو ارشد اقتصادم ولی ب این شغل بشدت علاقه دارمو تازه به عنوان کارآموز میخوام شروع کنم

  Tehran
  THR
  ایران
  گفتگو با ما