مهندس مجتبی سیف الدینی خالقی

مجتبی سیف الدینی خالقی

   بیوگرافی
   نام مجتبی سیف الدینی خالقی
   درباره

   1-طراحی طلا و جواهر با دست :.. کارگاه های طلاوجواهر سازی،گالریهای طلا و جواهر 2-آموزش طراحی دستی طلا و جواهر:.. مجتمع فنی تهران شعبه میرداماد، آموزشگاه فخرآریا، آموزشگاه رایاپیام، آموزشگاه ماها 3-طراحی طلا و جواهر با کامپیوتر (نرم افزار ماتریکس 9- :..

   تجربیات حرفه ای

   کارشناس   از سال 1388 تا کنون

-

طراح و مربی طراحی طلا و جواهر

   سوابق آموزشی

   دیپلم   طلا و جواهر سازی(ساخت طلا و جواهر-مخراجکاری-گوهرشناسی-طراحی دستی طلا و جواهر-طراحی طلا و جواهر با رایانه-پداگوژی)

1390

سازمان فنی و حرفه ای تهران

   کارشناسی   مهندسی کشاورزی

1380

دانشگاه شهید باهنر کرمان

>
   مهارت ها

   نرم افزار ماتریکس 9

نرم افزار ماتریکس 995%

   نرم افزار راینو 5

نرم افزار راینو 595%

   تئوری ساخت طلا و جواهر

تئوری ساخت طلا و جواهر90%

   تئوری مخراجکاری

تئوری مخراجکاری90%

   تئوری سنگ شناسی

تئوری سنگ شناسی90%

   طراحی دستی طلا و جواهر

طراحی دستی طلا و جواهر80%

   ساخت طلا و جواهر با دست

ساخت طلا و جواهر با دست80%

   مخراجکاری جواهرات

مخراجکاری جواهرات70%

   تماس

مهندس مجتبی سیف الدینی خالقی

کارنامه
تایید ایمیل
تایید موبایل
تایید تلفن
تایید آدرس
تایید مدارک
پروژه ها 0
پروژه ها 0
تصاویر 0
مطالب 0
تحصیلات 2
تجربیات شغلی 1
جوایز وافتخارات 0
خدمات تخصصی 0
person
1-طراحی طلا و جواهر با دست :.. کارگاه های طلاوجواهر سازی،گالریهای طلا و جواهر 2-آموزش طراحی دستی طلا و جواهر:.. مجتمع فنی تهران شعبه میرداماد، آموزشگاه فخرآریا، آموزشگاه رایاپیام، آموزشگاه ماها 3-طراحی طلا و جواهر با کامپیوتر (نرم افزار ماتریکس 9- :..

Tehran
THR
ایران