بیوگرافی
شرکت مهراس
    مهراس
   درباره

   یکی از دغدغه های معماران برای طراحی و تعریف فضاهای معماری، پیروی از الگویی برای سازماندهی و نظم بخشیدن به پلان های معماری است. این الگوها با توجه به نوع کاربری، شرایط زمین پروژه و دیگر عوامل موجود می توانند متفاوت باشند. شرایط دسترسی به فضاهای مختلف و همن

   تجربیات حرفه ای
شرکت مهراس

      -

-

اخذ کلیه مجوز های ساختمانی

      -

-

مشاوره جهت دریافت پایان کار

      -

-

طراحی فضای سبز

      -

-

طراحی فضاهای داخلی

      -

-

طراحی نماهای ساختمانی

      -

-

طراحی نقشه های معماری

   پروژه ها
   تماس
شرکت

مهراس

کارنامه
تایید ایمیل
تایید موبایل
تایید تلفن
تایید آدرس
تایید مدارک
پروژه ها 1
تصاویر 0
مطالب 0
مشتریان 0
تجربیات شغلی 6
جوایز وافتخارات 0
خدمات تخصصی 0
organization
یکی از دغدغه های معماران برای طراحی و تعریف فضاهای معماری، پیروی از الگویی برای سازماندهی و نظم بخشیدن به پلان های معماری است. این الگوها با توجه به نوع کاربری، شرایط زمین پروژه و دیگر عوامل موجود می توانند متفاوت باشند. شرایط دسترسی به فضاهای مختلف و همن

Tehran
THR
ایران
گفتگو با ما