مهران میرزاده

مهران میرزاده

   بیوگرافی
   نام مهران میرزاده
   درباره

   طراحی نما- طراحی داخلی، بازسازی- برداشت وضع موجود ساختمان و واحد ها

   تماس

مهران میرزاده

کارنامه
تایید ایمیل
تایید موبایل
تایید تلفن
تایید آدرس
تایید مدارک
پروژه ها 0
پروژه ها 0
تصاویر 0
مطالب 0
تجربیات شغلی 0
جوایز وافتخارات 0
خدمات تخصصی 0
organization
طراحی نما- طراحی داخلی، بازسازی- برداشت وضع موجود ساختمان و واحد ها

Tehran
THR
ایران
گفتگو با ما