55539020
 هنرهای دستی باخه

هنرهای دستی باخه

   بیوگرافی
 هنرهای دستی باخه
    هنرهای دستی باخه
   درباره

   ما با تکیه بر دیدگاه هنرهای تجسمی و ادغام بیشتر آن با هنرهای دستی، تلاش بر زیباتر کردن خانه های شما داریم. گروه "باخه" با اجرای طرح‌ها از شرق تا غرب، قدیم تا جدید و گاهی ترکیب آن‌ها، تلاش دارد خود را به سلیقه‌های متنوع نزدیک کند. این گروه با است

   تماس

هنرهای دستی باخه

کارنامه
تایید ایمیل
تایید موبایل
تایید تلفن
تایید آدرس
تایید مدارک
پروژه ها 0
تصاویر 0
مطالب 0
مشتریان 0
تجربیات شغلی 0
جوایز وافتخارات 0
خدمات تخصصی 0
organization
ما با تکیه بر دیدگاه هنرهای تجسمی و ادغام بیشتر آن با هنرهای دستی، تلاش بر زیباتر کردن خانه های شما داریم. گروه "باخه" با اجرای طرح‌ها از شرق تا غرب، قدیم تا جدید و گاهی ترکیب آن‌ها، تلاش دارد خود را به سلیقه‌های متنوع نزدیک کند. این گروه با است

Tehran
THR
ایران
گفتگو با ما