Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/architex/public_html/photo1.php on line 36

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/architex/public_html/photo1.php on line 38

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/architex/public_html/photo1.php on line 41

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/architex/public_html/photo1.php on line 41

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/architex/public_html/photo1.php on line 41

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/architex/public_html/photo1.php on line 42

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/architex/public_html/photo1.php on line 42
architect118|رنگ سفید در معماری داخلی ویلای امیدوار|

رنگ سفید در معماری داخلی ویلای امیدوار

رنگ سفید در معماری داخلی ویلای امیدوار

در معماری داخلی ویلای امیدوار که توسط دفتر معماری امیر حسین تبریزی طراحی شده است، استفاده از رنگ سفید و خنثی حرف اول را می زند. چوب استفاده شده در برخی نقاط، کنتراست زیبایی از رنگ قهوه ای ایجاد کرده است.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/architex/public_html/photo1.php on line 147

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/architex/public_html/photo1.php on line 147

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/architex/public_html/photo1.php on line 147

کلیدواژه ها

گفتگو با ما