طراحی داخلی آپارتمان

طراحی داخلی آپارتمان

در طراحی داخلی این آپارتمان که توسط دفتر معماری آباشهر انجام شده است، ما شاهد استفاده از کفپوش و کاغذ دیواری هماهنگ با هم و همچنین طراحی نورپردازی خانه باشیم.


آتلیه معماری گریو Gareev Architectural O

کلیدواژه ها

گفتگو با ما