طراحی داخلی اداری با سقف کاذب

طراحی داخلی اداری با سقف کاذب

با سقف کاذب کششی می توان طرح های زیبا و دلنشینی از آسمان یا طبیعت را بر روی سقف اجرا کرد. یکی از چندین نکات مثبت این محصول این است که می توان با آن حتی طراحی داخلی اداری را انجام داد.

کلیدواژه ها

گفتگو با ما