طراحی داخلی استخر سرپوشیده با سقف کاذب

طراحی داخلی استخر سرپوشیده با سقف کاذب

مساله ی مهم در طراحی داخلی استخر سرپوشیده، استفاده از طرح های هماهنگ با آب است. این هماهنگی ها می تواند در رنگ و حس و حالت و ... باشد. بنابراین می توان برای طراحی سقف استخر، از سقف کاذب موج دار همرنگ با آب استفاده کرد.


پوشش پاسیو

کلیدواژه ها

گفتگو با ما