طراحی داخلی سالن انتظار مطب

طراحی داخلی سالن انتظار مطب

در سالن انتظار مطب دندانپزشکی دکتر زارع با یک طراحی داخلی بسیار خاص و مدرن و انتزاعی و هنری رو به رو هستیم. به نحوی که در اولین نگاه مجذوب آن شده و احساس آرامش زیادی به ما دست می دهد. استفاده از رنگ غالب سفید و اندکی قرمز باعث شده است فضا از گرفتگی و سادگ


دکوراسیون روئین تن

کلیدواژه ها

گفتگو با ما