طراحی داخلی مطب دکتر آسوده

طراحی داخلی مطب دکتر آسوده

شاید در اولین مواجهه با این تصویر به هیچ عنوان باورتان نشود که در حال تماشای یک مطب دکتر هستید! اما باید بگوییم که این فضای یک مطب کودکان است که با طراحی داخلی متناسب با روحیه و حال و هوای کودک نزیین و دکور شده است.


دکوراسیون روئین تن

کلیدواژه ها

گفتگو با ما