طراحی نمای جی آر سی در مرکز تجاری

طراحی نمای جی آر سی در مرکز تجاری

طراحی نمای جی آر سی در مرکز تجاری / دیما پوشش سازه امروزه برای طراحی نما بیشتر از طرح ها و متریال های مدرن و جدید استفاده می شود. یکی از این مصالح جی آر سی (GRC) است. قطعات مشبک یا نورگیر GRC در عین تزیین نمای ساختمان، عبور نور خورشید را نیز کنترل می نمای

گرین وود

کلیدواژه ها

گفتگو با ما