نمای شیشه ای ساختمان سونی

نمای شیشه ای ساختمان سونی

در طراحی نمای شیشه ای ساختمان می توان از ترکیب مصالح با شیشه استفاده کرد. شیشه های رفلکس با قابلیت انعکاس خود جلوه خیره کننده ای در نمای بیرونی ایجاد می کنند.

کلیدواژه ها

گفتگو با ما