Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/architex/public_html/photo1.php on line 36

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/architex/public_html/photo1.php on line 38

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/architex/public_html/photo1.php on line 41

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/architex/public_html/photo1.php on line 41

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/architex/public_html/photo1.php on line 41

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/architex/public_html/photo1.php on line 42

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/architex/public_html/photo1.php on line 42
architect118|نورپردازی در سالن کنفرانس|

نورپردازی در سالن کنفرانس

نورپردازی در سالن کنفرانس

سالن جلسات از مکان هایی است که در ادارات مختلف، از اهمیت بالایی برخوردار است. از آن جایی که در این محل کارهای مرتبط با نوشتن و یادداشت برداری و خواندن متون به وفور اتفاق می افتد، لذا نورپردازی در سالن جلسات از نخستین اولویت های طراحی داخلی می باشد.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/architex/public_html/photo1.php on line 147

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/architex/public_html/photo1.php on line 147

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/architex/public_html/photo1.php on line 147

کلیدواژه ها

گفتگو با ما