صنایع آجرنما و آجرنسوز و آجر آنتیک حافظ

صنایع آجرنما و آجرنسوز و آجر آنتیک حافظ

1 months, 19 days,

   بیوگرافی
   نام صنایع آجرنما و آجرنسوز و آجر آنتیک حافظ
   درباره

   به نام ایزد یکتا ( هنر در نزد ما ایرانیان است و بس ) این واحد تولیدی که از سال 1370 در اطراف شهریار جهت تولید سرامیک راه اندازی گردیده بود را در سال 1381 تبدیل به یک واحد تولیدی آجر نسوز با کیفیت بالا و استحکام خوب و با جذب آب کم و استفاده از کانی های بسیا

   تماس

صنایع آجرنما و آجرنسوز و آجر آنتیک حافظ

کارنامه
تایید ایمیل
تایید موبایل
تایید تلفن
تایید آدرس
تایید مدارک
پروژه ها 0
پروژه ها 0
تصاویر 0
مطالب 0
تجربیات شغلی 0
جوایز وافتخارات 0
خدمات تخصصی 0
organization
به نام ایزد یکتا ( هنر در نزد ما ایرانیان است و بس ) این واحد تولیدی که از سال 1370 در اطراف شهریار جهت تولید سرامیک راه اندازی گردیده بود را در سال 1381 تبدیل به یک واحد تولیدی آجرنسوز با کیفیت بالا و استحکام خوب و با جذب آب کم و استفاده از کانی های بسیا

Tehran
THR
ایران