مجموعه تخصصی سفال وسرامیک سهیل

مجموعه تخصصی سفال وسرامیک سهیل

   بیوگرافی
   نام مجموعه تخصصی سفال وسرامیک سهیل
   درباره

   در این چند ساله و دوره اخیر به دلیل صنعتی شدن کشور و همچنین واردات ظروف از کشورهای دیگر این هنر نیز همانند هنرهای دستی دیگر به ورطه فراموشی سپرده شده است و جای بسی افسوس است که تلاشی در خور توجه برای حفظ و پرورش آن نشده است این مجموعه بابیش از50سال سابقه

   تماس

مجموعه تخصصی سفال وسرامیک سهیل

کارنامه
تایید ایمیل
تایید موبایل
تایید تلفن
تایید آدرس
تایید مدارک
پروژه ها 0
پروژه ها 0
تصاویر 5
مطالب 0
تجربیات شغلی 0
جوایز وافتخارات 0
خدمات تخصصی 0
organization
در این چند ساله و دوره اخیر به دلیل صنعتی شدن کشور و همچنین واردات ظروف از کشورهای دیگر این هنر نیز همانند هنرهای دستی دیگر به ورطه فراموشی سپرده شده است و جای بسی افسوس است که تلاشی در خور توجه برای حفظ و پرورش آن نشده است این مجموعه بابیش از50سال سابقه

Tehran
THR
ایران